Palveluehdot

SÄÄNNÖKSET KOSKIEN PALVELUJEN TARJOAMISTA PIRKEU.LT -VERKKOSIVUILLA

 

1. Sopimuksen määrittelyt ja tulkinta

1.1 Tätä Palvelusopimusta (tästä eteenpäin “Sopimus”) toteuttaa ”Myyjänä” toimiva JSC Pigu perku group JSC ”Ostajana” toimivan asiakkaansa puolesta. Tämä sopimus on sitova Henkilötietojen Käsittelijälle ja Rekisterinpitäjälle yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. JSC Pigu perku group palveluita tarjotaan seuraavien ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Rekisteröitymällä Ostaeu.fi -verkkosivuille jokainen palvelun käyttäjä hyväksyy tarjottujen palvelujen ehdot ja edellytykset.

1.2 Verkkopalveluita tilattaessa sopimuksen oletetaan tulevan voimaan siitä hetkestä alkaen, kun Ostaja rekisteröityy palveluun ja rastii hyväksyvänsä Palveluehdot ja alkaa noudattaa niitä. Tilauksen aikana annetut tiedot tallennetaan Myyjän tietokantaan.

1.3 Henkilöllisyytensä vahvistamalla Ostaja hyväksyy, että JSC Pigu perku group käsittelee henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. JSC Pigu perku group toimii tietojen käsittelijänä sekä asiakkaidensa puolesta rekisterinpitäjänä. Henkilötietojasi käsitellessämme noudatamme Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Suomen tasavallan lakia henkilötietojen laillisesta suojasta (the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, "LLPPD"), Suomen tasavallan lakia sähköisestä viestinnästä (Law on Electronic Communications of the Republic of Finland, "LEC") ja muita suoraan sovellettavia säädöksiä koskien henkilötietosuojelua, sekä tietosuojaa valvovien viranomaisten ohjeita (Suomessa valtion tietosuojatarkastuslaitos – State Data Protection Inspectorate).

2. Ostajan oikeudet ja velvollisuudet

2.1 Ostajan täytyy toimittaa Myyjälle oikeat henkilötietonsa rekisteröinnin yhteydessä.

2.2 Rastimalla “Hyväksyn nettisivun säännökset” tilauskentässä ja klikkaamalla “Rekisteröidy” -painiketta, Ostaja vahvistaa lukeneensa Säännökset ja hyväksyy sitoutuvansa näihin Säännöksiin. Osto-myynti-sopimus tulee täten voimaan Myyjän ja Ostajan välillä.

2.3 Ostaja hyväksyy, että JSC Pigu perku group ei ole vastuussa helposti särkyvien, pilaantuvien tai lämpötilan vaihteluita heikosti kestävien tuotteiden toimituksesta.

2.4 Hyväksymällä säännöt ostaja sitoutuu olemaan lähettämättä määräysten nojalla Suomen laissa kiellettyjä tuotteita sekä Saksan, Espanjan, Puolan, Englannin, Ranskan ja Italian Saksan, Puolan, Englannin, Ranskan ja Italian lainsäädännön mukaisesti:

  • radioaktiiviset, räjähtävät, syövyttävät, myrkylliset, helposti syttyvät, kylmää huonosti kestävät, voimakastuoksuiset tai voitelutuotteet;
  • vuotavat ja rikkoontuvat nesteillä täytetyt tankit;
  • pilaantuvat ruoka- ja muut tuotteet;
  • raha, velkakirjat, kolikot, arvometallit ja jalokivet, arvopaperit, antiikkiesineet, henkilökohtaiset asiakirjat;
  • elävät eläimet, linnut;
  • huonosti pakatut terävät ja leikkaavat esineet, huumausaineet ja psykotrooppiset aineet;
  • räjähdysaineet, aseet, ampumatarvikkeet ja niiden osat;
  • tupakka ja alkoholijuomat;
  • esineet, joissa on loukkaavia tai rivoja merkintöjä tai kuvia;
  • muita esineitä, joiden lähettämisen Suomen tasavallan halitus on kieltänyt, ja jotka on tuotu Saksasta ja Isosta-Britanniasta Saksan ja Ison-Britannian lakien mukaisesti.

2.5 Säännöksiin suostumalla Ostaja suostuu maksamaan Suomeen toimitetuista tuotteista. Ostokuitin tai laskun täytyy olla mukana paketissa. Jos Ostaja rikkoo säännöksiä vastaan, Ostajan täytyy hyvittää tappiot Myyjälle.

2.6 Näihin Säännöksiin suostumalla Ostaja hyväksyy, että jakamatta jääneet ja tunnistamattomat paketit hävitetään 3 kuukauden säilytysajan jälkeen.

2.7 Näihin Säännöksiin suostumalla Ostaja hyväksyy noutamaan paketit 30 kalenteripäivän kuluessa niiden saapumispäivästä, eli lähetyksen muuttuessa tilaan “Paketti jakelukeskuksessa (Suomessa)”. Jos paketteja ei ole noudettu 30 kalenteripäivän kuluessa, veloitetaan jokaisesta ylimääräisestä talletuskuukaudesta 20 euroa.

2.8 Henkilöllisyytensä vahvistamalla Ostaja suostuu vastaanottamaan tietoja sisältäviä sähköposteja paketin tilan muutoksista, tärkeistä muutoksista ja muista uutisista. Tiedot lähetetään Ostajalle ennen suoramarkkinointiviestien tilauksen lopettamista.

3. Myyjän oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajalle Saksassa, Suomessa, Espanjassa, Puolassa, Englannissa, Ranskassa ja Italiassa sijaitseviin varastoihinsa saamansa tavarat Suomeen, ellei ostaja ole rikkonut velvoitteitaan.

3.2 Myyjä takaa saamiensa Ostajan tietojen luottamuksellisuuden eikä saata niitä kolmansille osapuolille ilman Ostajan suostumusta, paitsi laissa säädetyistä syistä.

3.3 Myyjä ei ole vastuussa vaurioituneista vastaanotetuista tai ei-vastaanotetuista paketeista.

3.4 Jos paketin sisältö herättää epäilyksiä, pidätämme oikeuden tutkia paketit tai pakata ne uudelleen, mikäli niitä on runsaasti.

3.5 Jos paketti sisältää kiellettyjä esineitä, JSC Pigu perku group palauttaa paketin lähettäjälle tai takavarikoi sen lain määräämien toimintamenettelyjen mukaisesti.

3.6 JSC Pigu perku group ei ole vastuussa postilähetysten jakelun epäonnistumisesta, jos lähetykseen on merkitty väärä osoite ja vastaanottaja ei suostu vastaanottamaan postilähetystä.

3.7 JSC Pigu perku group ei ota vastaan paketteja unionin ulkopuolisista maista.

3.8 JSC Pigu perku group ei ota vastuuta tavaroista, jotka on vastaanotettu virheellisesti tämän osuuden sisältöön liittyen. JSC Pigu Perku group lla on oikeus keskeyttää lähetys million vain ja tarkistaa paketin sisältö kirjoittamalla toimeksiantoraportti, jos se epäilee, että paketti sisältää kiellettyjä tavaroita, jotka voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai muita paketteja, ja joiden lähettäminen muiden valtioiden alueille on kielletty. Jos epäillään, että ostaja voi rikkoa Suomen tasavallan, Puolan tasavallan tai Yhdistyneen kuningaskunnan lakeja ja Saksan liittotasavallan, Espanjan tasavallan, Ranskan tasavallan tai Italian tasavallan lakeja, JSC JSC Pigu perku group -ryhmä voi kieltäytyä hyväksymästä paketteja ja hyväksynnän saatuaan, palauttaa ne myyjälle. Kyseisessä tapauksessa JSC Pigu perku group voi käyttää kaikkia tarvittavia turvatoimenpiteitä. Palvelun Maksaja korvaa JSC Pigu perku group lle kaikista siitä aiheutuneista tappioista ja kuluista, riippumatta siitä, missä maassa ne tapahtuivat.

3.10 Kun valitset toimituksen kumppanipalvelumme kautta (DPD, Posti), ostajan tai ostajan edustajan on lähetyksen toimituksen aikana tarkistettava lähetyspakkauksen kunto yhdessä kuljetusyrityksen edustajan kanssa. Jos tavarat hyväksytään kuriirilta ilman vaatimuksia, vaurioituneita tavaroita koskevia vaatimuksia ei oteta huomioon. 
Jos lähetyksen pakkaus on vaurioitunut, ostaja tai ostajan edustaja ei saa hyväksyä lähetystä. Tällöin kuljetusyrityksen edustaja yhdessä ostajan tai ostajan edustajan kanssa täyttää lähetyksestä tarkastusraportin, jossa ilmoitetaan havaitut ongelmat. Ilmoita rikkomuksista tai muista ristiriidoista viimeistään 24 tunnin kuluessa lähetyksen vastaanottopäivästä (siitä hetkestä lähtien, kun vahvistat lähetyksen vastaanottamisen allekirjoituksella). 
Kun ostaja tai ostajan edustaja on vastaanottanut lähetyksen ja kuitannut lähetyksen ilman erillistä ilmoitusta kuljetusyrityksen edustajan pyytämällä tavalla (sähköinen tai paperilla tehty allekirjoitus) toimituksen katsotaan olleen suoritettu asianmukaisesti ellei toisin osoiteta.

4. Maksujärjestelyt   

4.1 Kaikki maksut valitsemastasi maksutavasta riippuen suoritetaan JSC JSC Pigu perku group -konsernin tai valtuutetun kolmannen maksupalveluja tarjoavan osapuolen JSC Paysera LT: n tai Maksekeskus AS: n pankkitilille. 

5. Vakuutus 

5.1 Kaikki asiakkaidemme paketit kuuluvat automaattisesti ERGO Insurance SE Suomen tytäryhtiön vakuutuksen piiriin yleisen rahdinkuljettajan vastuun mukaisesti [tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen nojalla (Varsovan sopimus)]. Tämä standardinmukainen vakuutus on asiakkaalle ilmainen, mutta rahdinkuljettajan vastuun mukaisesti rahdinkuljettajan on korvattava 10 euroa 1 kilogrammaa kohti [tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen nojalla (Varsovan sopimus)]. 

Asiakas voi lisäksi vakuuttaa paketit käyttäen OstaEU:n palveluja.

5.1.1 Vakuutettu summa ei voi ylittää ostetun tuotteen varsinaista arvoa. Lähettäjä voidaan asettaa syytteeseen lähetyksen valheellisesta hinta-arviosta, tai lähetyksen hinnan vääristämisestä ylöspäin.

5.1.2 Jos paketti noudetaan noutopisteestä, on lähetys tarkistettava noutohetkellä. Muussa tapauksessa toimitusvakuutusta ei välttämättä sovelleta.

5.1.3 Vakuutus on voimassa jakelukeskukseen kuljetuksen aikana. Jos toimitus tapahtuu kuriirin tai noutopisteen kautta, toimituksen suorittavan kolmannen osapuolen on kannettava vakuutusvastuu.

5.2 OstaEU-vakuutus

5.2.1. OstaEU-palvelun kautta ostoksiaan tilaavien asiakkaiden on mahdollista hankkia vakuutus paketilleen onnettomuuksien varalta ja saada paketin sisältöä ja toimituskuluja vastaava summa takaisin paketin vaurioituessa tai hukkuessa: 

5.2.2 Vakuutuksen enimmäissumma (arvio) on 1000 euroa.

5.2.3 Kun teet tilauksen ja valitset paketille vakuutuksen sen arvon mukaan, paketin kokonaisarvo ei voi ylittää sen vakuutettua arvoa.

5.2.4 Vakuutettu summa ei voi ylittää ostetun tuotteen varsinaista arvoa. Lähettäjä voidaan asettaa syytteeseen lähetyksen valheellisesta hinta-arviosta, tai lähetyksen hinnan vääristämisestä ylöspäin.

5.2.5 Jos paketti noudetaan noutopisteestä, on lähetys tarkistettava noutohetkellä. Muussa tapauksessa toimitusvakuutusta ei välttämättä sovelleta.

5.2.6 Vakuutus on voimassa jakelukeskukseen kuljetuksen aikana. Jos toimitus tapahtuu kuriirin tai noutopisteen kautta, toimituksen suorittavan kolmannen osapuolen on kannettava vakuutusvastuu.

5.3 OstaEU:n vakuutus tai muu hankittu vakuutus ei korvaa seuraavissa olosuhteissa sattuneita kuluja tai tappioita:

5.3.1 Seuraamuksista johtuvat kulut (vakuutetun tapahtuman epäsuorasti aiheuttamat kulut, kuten käyttökatkokset)

5.3.2 Asiakkaan tai kolmannen osapuolen huolimattomuus (esimerkiksi huolimattomasti pakattu tuote)

5.3.3 Lähetys sisältää kiellettyjä tuotteita, jotka on määritelty OstaEU:n säännössä 2.4, huolimatta siitä, että OstaEU on toimittanut lähetyksen Suomeen.

6. Tavaroiden palautus 

6.1 Ostopalvelun kautta ostettuja tavaroita maasta riippumatta ei voi palauttaa myyjälle.

7. Asiakkaiden reklamaatiot

Asiakkaiden reklamaatiot käsitellään 30 kalenteripäivän kuluessa.

8. Tietosuojaseloste